AYUDAS - ESPAÑA: Convocatòria de les línies de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D)

Jueves, 22 Enero, 2009

Podran ser beneficiàries d'aquesta línia de préstecs les empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, que estiguin establertes a Catalunya o que s'hi vulguin establir Catalunya.

Es podran finançar els projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental que es realitzin a Catalunya i que comportin l'obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte dels ja existents.

En el cas de grans empreses, només es consideren objecte de finançament els projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal manera que aquest incrementi el seu grau d'activitat d'R+D. El resultat del finançament ha de ser l'increment del volum, l'àmbit, la quantia invertida o la rapidesa de les activitats d'R+D.

Els projectes collaboratius  s'hauran de presentar de manera conjunta per agrupacions d'empreses i/o agents de l'entorn (organisme públic de recerca, centre privat sense ànim de lucre, centre tecnològic, etc.). Dins de l'agrupació hi ha d'haver necessàriament dues empreses privades no vinculades que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament.

Mas informacion aquí.